Homepage

Hond en mensen begrijpen elkaar prima

Honden en mensen kunnen elkaar in de regel goed kunnen begrijpen. Onderzoekers hebben ontdekt dat dit komt omdat honden net als mensen een specifiek deel van hun brein gereserveerd hebben voor het verwerken van stemmen én dat honden in staat zijn om emoties te horen.

Onderzoekers maakten een hersenscan van 11 honden . De dieren kregen 200 geluiden, gemaakt door mensen en honden, te horen. Bijvoorbeeld: blaffen, huilen en lachen. Ook een aantal menselijke proefpersonen nam in de hersenscan plaats en luisterde naar die geluiden.

Uit het onderzoek blijkt dat honden en mensen wanneer ze naar de geluiden luisteren vergelijkbare locaties in het brein activeren. Ook bleek – niet geheel verrassend – het brein van honden sterker te reageren op geluiden van honden dan op geluiden van mensen. Net als het brein van mensen sterker reageerde op geluiden van mensen dan op geluiden van honden.

Ook bleken er grote overeenkomsten te zijn tussen de manier waarop honden en mensen emotioneel geladen geluiden verwerken. Bij beide soorten werd de primaire auditieve cortex sterker actief bij het horen van geluidjes van geluk dan bij het horen van geluidjes van verdriet.

Er waren echter ook de nodige verschillen tussen honden en mensen. Zo bleek bij de honden 48 procent van alle voor geluid gevoelige hersenregio’s sterker te reageren op andere geluiden dan stemmen. Bij mensen toont slechts drie procent van alle delen van het brein die gevoelig zijn voor geluid een sterkere reactie wanneer andere geluiden dan stemmen klinken.

Het onderzoek  laat zien dat honden en mensen een vergelijkbare omgeving, delen.  Ook suggereren de resultaten dat ze vergelijkbare hersenmechanismen gebruiken om sociale informatie te verwerken. Dit kan de succesvolle vocale communicatie tussen de twee soorten onderschrijven.

Bron: Scientas

↑ Naar boven ↑

copyright en disclaimer - cookies - adverteren - links

Word lid van de Honden.blogo.nl nieuwsbrief